Prejsť na obsah

Francúzština má stabilné miesto v diplomacii aj v ekonomike

1minút, 28sekúnd

 

Uvoľnenie protipandemických opatrení po dlhom čase umožňuje presunúť sa z virtuálneho do reálneho priestoru. V piatok 11. júna 2021 túto možnosť využil riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. Členom inštitútu je – popri iných slovenských a francúzskych univerzitách – aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
R. Gura zavítal na pôdu Filozofickej fakulty UPJŠ, keďže práve naša fakulta ponúka štúdium francúzskeho jazyka. V rozhovore s dekankou FF UPJŠ prof. PhDr. Oľgou Orosovou, CSc., a prodekankou pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renátou Panocovou, PhD., sa zhodli, že francúzsky jazyk má svoje stabilné miesto nielen v diplomacii, ale aj v ekonomickej sfére. Trh práce hľadá budúcich odborníkov s dokonalou znalosťou francúzskeho jazyka a solídnym základom odborných vedomostí, ktoré sa dajú praxou naďalej prehlbovať. Práve o to sa snaží FF UPJŠ v študijnom programe Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. Jeho absolventi sa veľmi úspešne uplatňujú práve v týchto dvoch sférach.
Reč bola aj o konkrétnych plánoch do budúcnosti. Slovensko-francúzsky inštitút je najmä platformou pre spoluprácu jeho členov. Do nej sa plánujú pustiť dvaja košickí členovia inštitútu – UPJŠ a TUKE, a to vzájomnou sériou prednášok a seminárov o otázkach európskych reálií a európskej ekonomiky. Prednášať vo francúzštine budú vysokoškolskí učitelia z Filozofickej fakulty UPJŠ a Ekonomickej fakulty TUKE.

Mgr. Roman Gajdoš
FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ