Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ prilákal stovky záujemcov o štúdium

2minút, 8sekúnd

 

Viac ako päťsto študentov končiacich ročníkov gymnázií a stredných škôl z celého východného Slovenska zavítalo do areálu Filozofickej fakulty UPJŠ v historickom centre Košíc počas Dňa otvorených dverí FF UPJŠ, ktorý sa uskutočnil – ako už tradične – krátko pred začiatkom letného semestra, v piatok 7. februára 2020.
Mimoriadny záujem maturantov o DOD potešil katedry aj vedenie fakulty. „Deň otvorených dverí vnímame ako príležitosť predstaviť aktuálne bohatšiu ponuku našich študijných programov, a preto nás veľmi teší pozornosť zo strany stredoškolských študentov, ktorí si budú čoskoro podávať prihlášky na vysoké školy,“ reagovala dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Zdôraznila pritom skutočnosť, že ponúkané študijné programy fakulty prepájajú teóriu a výskum s požiadavkami a potrebami praxe.
„Naši študenti majú k dispozícii moderne vybavené výskumné laboratóriá, posluchárne, štúdiá a fakultnú knižnicu, čo je nevyhnutným predpokladom kvality štúdia, ktorú nielen ponúkame, ale aj garantujeme. Primárnym cieľom Dňa otvorených dverí FF UPJŠ je prispieť informáciami a skúsenosťami k zreálneniu predstáv stredoškolákov o možnostiach štúdia na našej fakulte, o nárokoch, ktoré kladieme na našich študentov, ale aj o možnostiach ich uplatnenia sa na trhu práce po skončení štúdia. To všetko je mimoriadne dôležité pri konečnom rozhodovaní, na akú univerzitu a fakultu si maturanti napokon podajú prihlášku,“ dodala dekanka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Jednotlivé katedry prezentovali svoje študijné programy v budovách Aristoteles, Platón a Sokrates. Popri tradičných formách boli záujemcom o štúdium k dispozícii aj rôzne netradičné formy prezentácie, napríklad tvorivé dielne, zábavné kvízy, logické hádanky či projekcie krátkych filmov, ktoré nakrútili študenti masmediálnych štúdií. Maturanti si mohli vyskúšať prácu tlmočníka, otestovať si svoj sluch, pamäť či pozornosť a v spolupráci s Linkou detskej dôvery mohli „na vlastnej koži“ zažiť poradenstvo prostredníctvom četu, mejlu, telefónu, ale aj bezprostredne, tvárou v tvár s klientom.
Súčasťou DOD bola aj finančná zbierka na podporu Linky detskej dôvery.

Text a fotografie:
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ