Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ virtuálne otvorila dvere pre záujemcov o štúdium

1minút, 50sekúnd

 

Tradičný februárový Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa tento rok konal netradične. Pre pretrvávajúcu pandémiu tzv. nového koronavírusu sa presunul z areálu fakulty na Moyzesovej ulici v historickom centre Košíc do virtuálneho priestoru. V piatok 12. februára 2021 sa od 9.00 hod. – prostredníctvom naživo vysielaného 90-minútového programu – predstavila Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach stovkám záujemcov o štúdium na našej fakulte z celého Slovenska (prostredníctvom odkazov a komentárov na našej facebookovej stránke, kde sa virtuálny DOD FF UPJŠ realizoval, nás pozdravili online návštevníci z Partizánskeho, Liptovského Hrádku, Levíc, Rimavskej Soboty, Prešova, Gelnice, Trebišova, Dolného Kubína, samozrejme z Košíc a ďalších miest), a tiež zo zahraničia, najmä z Ukrajiny (konkrétne z Užhorodu, Mukačeva či Ľvova).

Na úvod prezentácie ich pozdravila dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., ktorá vzápätí v krátkosti predstavila možnosti štúdia na našej fakulte. Jednotlivé študijné programy následne prezentovali zástupkyne a zástupcovia katedier FF UPJŠ, ktoré zabezpečujú ich realizáciu – pedagógovia a doktorandi, ale aj aktívni študenti či dokonca absolventi FF UPJŠ, ktorí sa s uchádzačmi prítomnými pri monitoroch podelili o svoje osobné zážitky a pozitívne skúsenosti, ktoré nadobudli počas štúdia na našej fakulte.

Po skončení programu mohli záujemcovia o štúdium navštíviť aj facebookové profily jednotlivých katedier, kde dostali podrobnejšie informácie o zvolených študijných odboroch.

Virtuálny Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sledovalo naživo vyše tisícdvesto online návštevníkov. Ak ste sa nemohli zúčastniť, záznam je k dispozícii na fakultnom facebooku:
https://www.facebook.com/ffupjs

Uchádzači o štúdium na FF UPJŠ nájdu všetky potrebné informácie aj na našej novej webstránke:
https://www.studujsnami.sk

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ