Prejsť na obsah

SNP: Dokumentárny film Východoslovenská armáda

1minút, 8sekúnd

 

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysielal 29. augusta 2019 na televíznej Dvojke dokumentárny film o osudoch tzv. Východoslovenskej armády, ktorej cieľom bolo pomôcť povstalcom v SNP. Na slovenské pomery bola pokladaná za elitnú vojenskú jednotku. Bola veľmi solídne vystrojená, vyzbrojená a vycvičená. Jej velenie sídlilo v Prešove, mala vyše 30-tisíc vojakov, do Povstania však napokon nezasiahla…

Na výrobe dokumentu RTVS, ktorý mal premiéru pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, sa autorsky podieľali aj vedecko-pedagogickí pracovníci Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: námet a scenár k filmu napísal prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., z Katedry histórie FF UPJŠ, ktorý v dokumente aj vystupuje, režisérom filmu je doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ a dramaturgom PhDr. Jozef Puchala, PhD., z rovnakej katedry. Úvodná časť dokumentu vznikla v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (budova Sokrates, Rakúska knižnica UPJŠ), nakrúcalo sa aj v Prešove, Banskej Bystrici, Bratislave a nad duklianskym bojiskom.

Dokumentárny film Východoslovenská armáda je prístupný v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14613/196702

M. Gladiš
FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ