Prejsť na obsah

Ďalšie študentky v programe dvojitých magisterských diplomov na FF UPJŠ

1minút, 2sekúnd

Prodekanka pre zahraničné vzťahy Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., spolu s vedúcou študijného oddelenia Ing. Janou Quitkovou privítali 11. februára 2019 študentku Rosu Diéguez Julià, ktorá absolvuje štúdium počas letného semestra AR 2018/19 na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ na základe zmluvy o dvojitých diplomoch (UPJŠ – Univerzita na Baleárskych ostrovoch, Španielsko http://www.uib.eu/).

V pondelok 18. februára 2019 privítali aj prvé tri študentky z Ukrajiny – Annu Dovhopolu, Marianu Hrytsiuk a Viktoriiu Linnikovu, ktoré budú študovať na rovnakej katedre na základe zmluvy o dvojitých diplomoch (UPJŠ – Černivecká národná univerzita Jurija Feďkoviča, Ukrajina http://www.chnu.cv.ua/?page=en).

Veríme, že štúdium na našej fakulte a univerzite bude pre ďalšie zahraničné študentky v rámci programu dvojitých magisterských diplomov prínosnou životnou aj akademickou skúsenosťou.

Študentom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na základe zmlúv o dvojitých diplomoch (https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/medzinarodne-vztahy/zmluvna-spolupraca/) je tak poskytnutá možnosť získať dvojitý magisterský diplom.

Mgr. Eva Jenčušová
dekanát FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ