Prejsť na obsah

Nové absolventky programu dvojitých diplomov

1minút, 20sekúnd

 

K medzinárodným úspechom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach je možné prirátať i realizáciu magisterského štúdia dvojitých diplomov. Ďalšími absolventkami tohto programu sa stali Mgr. Veronika Halásová a Mgr. Martina Virágová, ktoré absolvovali svoje štúdium na základe Zmluvy o medzinárodnej spolupráci a o vytvorení vzdelávania v medzinárodnom partnerstve s cieľom vydávania dvojitého diplomu pre magisterský stupeň štúdia, študijný program Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. Realizáciu študijného programu zabezpečuje Katedra anglistiky a amerikanistiky a hlavnou koordinátorkou programu dvojitých diplomov je PhDr. Mária Paľová, PhD.
Obe naše úspešné študentky absolvovali časť štúdia na Université de Strasbourg na inštitúte, ktorý je súčasťou prestížnej EMT (European Master’s in Translation) siete univerzít a vysokých škôl. Hoci štúdium na FF UPJŠ absolvovali už v predchádzajúcich AR, na diplomy zo Štrasburgu si museli chvíľu počkať. O to väčšia bola nielen ich, ale i naša radosť. Francúzsky diplom Mgr. V. Halásovej odovzdala 3. mája 2019 prodekanka pre medzinárodné vzťahy FF UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., spolu s prodekanom pre pedagogickú činnosť a akreditáciu prof. PhDr. Eugenom Andreanským, PhD., a vedúcou študijného oddelenia Ing. Janou Quitkovou; Mgr. M. Virágovej odovzdala diplom pani prodekanka 17. mája 2019.

Text a foto: PaedDr. Eva Jenčušová, Dekanát FF UPJŠ v Košiciach

   

 


Študuj na UPJŠ