Prejsť na obsah

Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ

2minút, 57sekúnd

Príbehy o mladom čarodejníkovi, ktoré J. K. Rowlingová rozvinula v knižnej sérii Harry Potter patria medzi najprekladanejšie diela detskej literatúry. Čitateľom z celého sveta je k dispozícii už bezmála deväťdesiat jazykových mutácií týchto magických dobrodružstiev. 12. septembra 2023 sa mnohé z nich predstavili vyše dvom stovkám žiakov základných a stredných škôl z Košického a Prešovského kraja, ktorých prilákali oslavy Európskeho dňa jazykov (EDJ) na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Zaklínadlá v angličtine, francúzštine či v srbčine badateľne počarovali žiakom a ich učiteľom v areáli na Moyzesovej 9. Hlavný program v Aule Kostlivého a pridružené aktivity v budove Platón boli po ročnej prestávke znova súčasťou rozmanitých kontinentálnych akcií, ktoré sa približujú k ťažiskovému dátumu 26. septembra. Práve v tento deň sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu povzbudzujú občania členských krajín v spoznávaní cudzích jazykov už od roku 2001.
Organizátori – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, reprezentované Barborou Tricoire – počas EDJ pravidelne hľadajú nové spôsoby popularizácie jazykov naprieč rôznymi vekovými skupinami. Čarodejnícky leitmotív tohtoročného podujatia prepájal v dvoch turnusoch od deviatej a od jedenástej hodiny oficiálne otvorenie EDJ spojené s predstavením študentského divadelného súboru ActofKAA z Bratislavy s množstvom doplňujúcich aktivít, ktoré zabezpečovala aj FF UPJŠ v Košiciach ako hlavný spoluorganizátor akcie.
Návštevníci sa predčasne dostali do prednáškovej auly univerzity ako možní budúci vysokoškoláci, kde ich privítal prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. Jozef Benka, PhD., a vzápätí ich divadelníci preniesli za hradby magického Rokfortu. Diváci sa nechali strhnúť prirodzene entuziastickým španielskym komentárom metlobalu či vystrašiť zdanlivo neškodným francúzskym Voldemortom. Dopoludnie plné „vedecko-magických“ kvízov v cudzích jazykoch vyvážili aj úlohy plné kreslenia, pantomímy či pohybových aktivít, ktoré preverili prepojenie lingvistických a motorických schopností súťažiacich.
Viacerí žiaci, ktorí dokončovali ponúkané aktivity aj po skončení oficiálneho programu, najlepšie svedčia o tom, že fakulta s pevnou tradíciou výučby anglického, francúzskeho, latinského, nemeckého a slovenského jazyka pre domácich aj zahraničných študentov je perspektívnym hostiteľom Európskeho dňa jazykov aj v budúcnosti. Ako potvrdila Mgr. Adriána Saboviková, PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach, počty záujemcov o EDJ už prevyšujú jeho kapacitu, a preto možno v budúcnosti uvažovať aj o rozšírení akcie do viacerých dní.
EDJ zďaleka nepúta len pozornosť bilingválnych gymnázií a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., pripomína, že „veľký záujem o účasť zo strany základných a stredných škôl v Košickom kraji a Prešovskom kraji manifestuje mimoriadny záujem mladých ľudí o znalosť cudzích jazykov“.

Text a foto:
Mgr. Peter Getlík, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ