Prejsť na obsah

Európsky deň jazykov 2021 sa opatrne vrátil na Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach

2minút, 51sekúnd

 

     Zatiaľ čo si materinský jazyk privykal na rúško a tie cudzie trpezlivo čakali na hranici, význam Európskeho dňa jazykov (EDJ) iba rástol a po vlaňajšej prestávke sa aj na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach opätovne podarilo osláviť a podporiť jazykovú rozmanitosť Európy. Nie je pochýb, že vo štvrtok 16. 9. 2021 sa aj na našej fakulte – s pozíciou hlavného košického spoluorganizátora akcie – podarilo naplniť naznačené zámery organizátorov podujatia, ktorými sú Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v reprezentácii Mgr. Emílie Andrejovej.
     Bezpečný priebeh EDJ 2021 bol možný vďaka vytvoreniu rôznorodých online aktivít pre širšiu verejnosť na samostatnej webovej stránke, kde symbolicky pozdravila návštevníkov dekanka FF UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., príhovorom v elektronickej podobe. Táto virtuálna zložka EDJ 2021 výrazne dopĺňala prezenčnú účasť obmedzeného počtu žiakov dvanástich základných a stredných škôl, ktorých už osobne privítala prodekanka pre medzinárodné vzťahy FF UPJŠ v Košiciach doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., v priestoroch areálu na Moyzesovej 9. Za obzvlášť prísnych protipandemických opatrení sa v priebehu celého dňa dostalo do posluchární v budovách Platón a Sokrates spolu 170 nadšencov pre jazyky rozdelených do troch samostatných dvojhodinových blokov od 8:00, 10:30 a 15:00.
     V budove Platón si návštevníci počas aktivity speakdating v nie viac než osemčlenných skupinách dali bleskové rande s ôsmimi cudzími jazykmi. Vďaka špičkovým lektorom sa mohli žiaci počas série desaťminútových schôdzok zamilovať do slovinčiny, poľštiny, holandčiny, taliančiny, španielčiny, nemčiny, maďarčiny a francúzštiny. Na sekundu presný a zábavný kolotoč jazykov vystriedalo uvoľnenie v budove Sokrates, kde mohli hostia – v prvom bloku žiaci základných škôl a v ďalších dvoch blokoch stredoškoláci – objaviť celý rad vzdelávacích aktivít v stánkoch domácich jazykových katedier (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, Katedra germanistiky FF UPJŠ, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ) a partnerských inštitúcií (Alliance française; Società Dante Alighieri Comitato di Košice; Chorvátske veľvyslanectvo; Europe Direct Košice; SAAIC/ERASMUS+; Gymnázium, Park mládeže). Kým žiaci lúštili cudzojazyčný hlavolam alebo skúšali prvý krok ku kariére prekladateľa, ich učitelia objavili množstvo aktuálnych jazykových publikácií a iných odborných materiálov, k čomu dopomohla aj Štátna vedecká knižnica v Košiciach.
     Či sa úspešné podujatie zopakuje aj o rok zatiaľ nie je jasné, no aj vďaka dôrazu FF UPJŠ v Košiciach na ochranu zdravia sa zamestnancom, študentom, partnerom i hosťom fakulty podarilo zažiť Európsky deň jazykov v covidovom roku 2021 plnohodnotne a bezpečne zároveň.

Text:
Mgr. Peter Getlík, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ

Fotografie:
Mgr. Laura Hoľanová
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ