Prejsť na obsah

Európsky deň jazykov 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3minút, 16sekúnd

 

Vyše 1 300 žiakov základných a stredných škôl z Košického a Prešovského kraja sa rozhodlo nedržať jazyk za zubami a v stredu 18. septembra 2019 navštívili Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde ich na úvod Európskeho dňa jazykov 2019 privítali dekanka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., prodekanka pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., a vďaka podpore Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad aj Mgr. Emília Andrejová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Návštevníci súťažili, vyhrávali, učili sa a objavovali svet (najmenej) v siedmich jazykoch, ktoré popri troch domácich katedrách (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, Katedra germanistiky FF UPJŠ, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ) predstavili aj ďalšie partnerské inštitúcie (Alliance française, Società Dante Alighieri Comitato di Košice, Chorvátske veľvyslanectvo). Okrem množstva interaktívnych stánkov a hudobnej súťaže „Prelož a zaspievaj“ si mohli žiaci porovnať svoje schopnosti vo vedomostnom kvíze „Milujem jazyky EÚ“. V konkurencii ďalších deviatich škôl v ňom excelovali súťažiaci z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Veľký záujem verejnosti udržalo aj príjemné slnečné počasie. Študenti tak mali možnosť spoznať niektoré vybrané fakultné pracoviská v areáli, ktorý sa im v plnej miere sprístupní na univerzitnom Dni otvorených dverí už 4. októbra 2019. Formou hier bolo možné spoznať aj ďalšie európske kultúry, s čím pomáhali Europe Direct Košice či SAAIC/ERASMUS+. Od rušného kolotoča aktivít sa dalo oddýchnuť pri premietaní výborných filmov a mnohé cenné informácie získali aj učitelia základných a stredných škôl. V nejednom stánku sa okrem dobre naladených expertov našli aj najnovšie odborné jazykové publikácie a vzdelávacie materiály pre pedagógov. Náročnejšie otázky návštevníkov pomohla zodpovedať Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Štátny inštitút odborného vzdelávania Europass. Celú akciu sprevádzali vtipným slovom moderátor Richard Herrgott a príjemnou hudbou študentské rádio ŠtuRKo.

Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach chce aj touto cestou poďakovať pedagógom, zamestnancom dekanátu a študentom FF UPJŠ, ktorí sa aktívne podieľali na Európskom dni jazykov 2019:
Mgr. Adriana Sabovíková, PhD., Mgr. Karin Sabolíková, PhD., PhDr. Mária Paľová, PhD., Mgr. Alexandra Popovičová, PhD., Mgr. Peter Getlík, PhD., Ľubica Nezníková, Ing. Tomáš Polák, Ing. Marek Sekerák, Bc. Oľga Gállová a PaedDr. Eva Jenčušová;
Mgr. Terézia Kulíková, Mgr. Gabriela Onušková, Mgr. Gabriela Homoľová, Mgr. Patrícia Havrila, Mgr. Patrícia Papcunová, Mgr. Andrea Fedorková, Mgr. Igor Michalčík, Mgr. Barbora Molokáčová, Bc. Alexandra Eštoková, Bc. Kristína Garčárová, Mgr. Zuzana Solejová, Mgr. Filip Šera, Mgr. Dominika Mohňanská, Mgr. Eva Simková, Mgr. Jana Trebuňová, Mgr. Karin Miklossiová, Bc. Gabriel Kidon, Natália Kleitsová, Katarína Mačejová, Monika Nagyová, Peter Novotný, Jakub Paľovčík, Miroslava Navrátilová, Karolína Štieberová, Bc. Ingrid Sekelová, Bc. Kristína Puskásová a Bc. Bianka Žigraiová.

Už teraz možno s istotou povedať, že vydarené podujatie sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zopakuje aj o rok. Vďaka tohtoročnej vysokej návštevnosti môžu organizátori uvažovať o tom, že by Európskemu dňu jazykov venovali ešte jeden deň navyše. Veď koľko jazykov vieš…

Mgr. Peter Getlík, PhD.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Fotografie: Ing. Marek Sekerák


Študuj na UPJŠ