Prejsť na obsah

Filozofická fakulta na Dni otvorených dverí UPJŠ v Košiciach

1minút, 0sekúnd

 

Začiatok akademického roka sa na našej univerzite už tradične spája aj s podujatím, ktoré je určené pre maturujúcich študentov gymnázií a stredných škôl – priestory Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa v piatok 4. októbra 2019 otvorili pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. Deň otvorených dverí UPJŠ v Košiciach prilákal do areálu Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej ulici v historickom centre mesta stovky potenciálnych vysokoškolákov z Košického a Prešovského kraja. Niektorí individuálne, iní sa v rámci organizovaných skupín aktívne zaujímali o študijné odbory a programy, ktoré ponúka univerzita – a osobitne aj jej filozofická fakulta. Z fakultných bol najväčší záujem o psychológiu, štúdium cudzích jazykov – najmä angličtiny, ale aj o slovenčinu či masmediálne štúdiá.
Podujatie otvoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Maturantom a hosťom Dňa otvorených dverí UPJŠ spríjemňovalo pobyt vo fakultnom areáli univerzity vysielanie Študentského rozhlasu Košice – ŠtuRKo.

Text a foto: M. Gladiš, FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ