Prejsť na obsah

Filozofická fakulta UPJŠ sa zúčastnila na veľtrhu „Kam na vysokú“ v Poprade

1minút, 24sekúnd

 

Zástupcovia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa vo štvrtok 17. októbra 2019 zúčastnili na prvom ročníku výstavy Kam na vysokú v Poprade. Na podujatí sa prezentovalo 19 vysokých škôl a zúčastnilo sa na ňom vyše tisíc stredoškolákov – záujemcov o vysokoškolské štúdium z celého Prešovského kraja, najmä z Popradu, Starej Ľubovne, Kežmarku či Levoče, ale aj z viacerých stredných škôl v Liptovskom Mikuláši (Žilinský kraj) či v Spišskej Novej Vsi (Košický kraj).
Filozofickú fakultu UPJŠ na veľtrhu reprezentovali referentka študijného oddelenia Mgr. Lýdia Bereczová, Mgr. Henrich Hrehor, PhD., z Katedry histórie FF UPJŠ a Mgr. Filip Šera z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. Najväčší záujem bol o psychológiu, medziodborové študijné programy, učiteľstvo a študijné programy Katedry anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF UPJŠ.
Štúdium jazykov na KAA FF UPJŠ prilákalo k stánku našej fakulty veľa záujemcov. Maturantom imponovala predovšetkým možnosť študovať nielen angličtinu, ale aj kombinácie anglického a nemeckého alebo anglického a francúzskeho jazyka v tlmočnícko-prekladateľských programoch. Najväčší úspech zožali praktické aspekty štúdia, najmä stáže a brigády vo firmách. Študentov zaujala aj možnosť získať dvojitý diplom, či príležitosť vycestovať do zahraničia prostredníctvom programu Erasmus+. Pri stánku sa zastavili aj už rozhodnutí študenti, ktorí považujú štúdium jazykov za relevantnú alternatívu.

Mgr. Lýdia Bereczová, referentka ŠO FF UPJŠ
Mgr. Filip Šera, doktorand KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ