Prejsť na obsah

O Filozofickej fakulte UPJŠ médiá vlani informovali vyše tristo ráz

1minút, 9sekúnd

 

Uplynulý rok bol z hľadiska mediálnych výstupov pre Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach úspešný. Počas roka 2018 sa v slovenských – a v dvoch prípadoch aj v českých – masových médiách objavilo spolu 359 správ zameraných na činnosť našej fakulty a jej jednotlivých katedier (o 56 viac ako v roku 2017, keď masmédiá zverejnili 303-krát informácie o FF UPJŠ). Z hľadiska štruktúry dominovali správy publikované v online médiách:

– printové médiá (noviny a časopisy): 77
– elektronické médiá (rozhlas /66/ a televízia /38/): 104
– internetové/online médiá (spravodajské portály, TASR, SITA a pod.): 107
– tlačové správy: 15
– články určené verejnosti publikované v sekcii Zo života fakulty: 56

Od 1. novembra 2015, keď bola zriadená pozícia poradcu dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ, evidujeme celkovo 1 092 mediálnych výstupov.

Pokiaľ ide o participáciu jednotlivých organizačných zložiek na mediálnych výstupoch FF UPJŠ v roku 2018, najväčší počet výstupov zaznamenala fakulta ako celok (126 výstupov, o 69 viac ako v roku 2017) a z organizačných zložiek Katedra histórie FF UPJŠ (94), Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ (52), Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ (41), Katedra politológie FF UPJŠ (24) a Katedra sociálnej práce FF UPJŠ (9).

Spracoval: Marián Gladiš


Študuj na UPJŠ