Prejsť na obsah

Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch

0minút, 56sekúnd

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a tím riešiteľov projektu APVV-15-0307 boli hostiteľmi vydareného vedeckého podujatia.

V dňoch 20. – 22. júna 2019 privítala medzinárodná transdisciplinárna konferencia Anticipácia v konzekutívnych a simultánnych kognitívnych procesoch 61 účastníkov zo siedmich zahraničných (Université de Strasbourg, Université d´Opole, Université Paris 8, Université Paris 3, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Université de Mons, Leopold-Franzens-Univesität Innsbruck) a zo štyroch domácich univerzít (UMB v Banskej Bystrici, UKF v Nitre, TU v Košiciach, UPJŠ v Košiciach), pracovníkov troch špecializovaných výskumných pracovísk (LILPA, PRAXILING, LICOLAB) a troch akreditovaných tlmočníkov európskych inštitúcií.
Cenné skúsenosti, nové podnety, ako riešiť komplexné kognitívne úlohy, a aktuálny stav prebiehajúcich výskumných projektov súvisiacich s touto témou viedli účastníkov k rozhodnutiu pripraviť novú edíciu konferencie o dva roky na Univerzite v Štrasburgu. S radosťou a vervou anticipujeme rok 2021!

PhDr. Mária Paľová, PhD.
za organizačný výbor konferencie


Študuj na UPJŠ