Prejsť na obsah

KNS udelil prémiu za rok 2018 doc. Mariánovi Milčákovi

0minút, 30sekúnd

Klub nezávislých spisovateľov udelil doc. Mariánovi Milčákovi, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, prémiu za rok 2018 za jeho básnickú zbierku Teserakt (Modrý Peter, 2018). Deviata lyrická kniha M. Milčáka obsahuje 37 básní v próze. Zbierka Teserakt sa rodí z otázok, ktoré majú pôvod v premýšľaní o zmysle. Milčákovo uvažovanie o zmysle má popri filozofickom a umeleckom aspekte aj vedecký a spirituálny rozmer…

Pánovi docentovi Mariánovi Milčákovi k oceneniu úprimne gratulujeme!

M. Gladiš


Študuj na UPJŠ