Prejsť na obsah

Ďalší ročník prestížnej medzinárodnej konferencie Slovotvorné teórie VI a Typológia a univerzálie v slovotvorbe V na KAA FF UPJŠ

0minút, 52sekúnd

 

Šiesty ročník medzinárodnej konferencie WORD-FORMATION THEORIES VI – TYPOLOGY AND UNIVERSALS IN WORD-FORMATION V sa uskutoční v dňoch 23. až 26. júna 2022 na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Konferencia sa bude konať v priestoroch budovy Rektorátu UPJŠ a budovy FF UPJŠ Platón.
Vďaka medzinárodným aktivitám našich domácich jazykovedcov na našej pôde na štyri dni privítame viac ako 80 lingvistov-typológov z 19 krajín Európy a sveta, ktorí pôsobia na 45 univerzitách. Konferencia bude okrem plenárnych prednášok zahŕňať aj workshopy a individuálne prezentácie.
Okrem akademického programu sme pre hostí – účastníkov konferencie a ich sprevádzajúce osoby – pripravili bohatý spoločenský program, prechádzky historickým centrom Košíc s profesionálnym sprievodcom, spoločenský večer a výlety do širšieho okolia k pamiatkam UNESCO a do našich hôr.

Poster

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ

Prílohy

File File size
pdf WFT-poster 564 KB

Študuj na UPJŠ