Prejsť na obsah

Medzinárodná konferencia na KAA FF UPJŠ

1minút, 12sekúnd

 

V dňoch 27. – 29. júna 2019 sa v budove Platón uskutočnila medzinárodná konferencia venujúca sa Postmileniárnej senzibilite v anglofónnych literatúrach, kultúrach a médiách, ktorú zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Vďaka pokračujúcej spolupráci s anglistickými pracoviskami v Európe a vo svete vo vedeckej aj pedagogickej oblasti, katedra privítala už druhú edíciu tohto medzinárodného podujatia so zastúpením takmer 50 pozvaných a prihlásených expertov z USA, Španielska, Ruska, Turecka, Albánska, Bieloruska, Lotyšska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, ČR a Slovenska. Konferencia okrem plenárnych prednášok a prihlásených príspevkov zahŕňala aj prezentácie doktorandov.

Okrem akademického programu katedra pre hostí – účastníkov konferencie a ich sprevádzajúce osoby – pripravila bohatý spoločenský program, prechádzky historickým centrom Košíc s profesionálnym sprievodcom, spoločenský večer, návštevu koncertu Košickej štátnej filharmónie a výlety do širšieho okolia na pamiatky UNESCO.

Nahrávky plenárnych prednášok sú zverejnené na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC8cbs_XZ3fxI1Twll-MVm2g
https://youtu.be/gVsv3iKjVu0
https://youtu.be/J6R6XZ0n4aA
https://youtu.be/ZwaVO44woFg

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková. PhD.
vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ