Prejsť na obsah

Konvent akademických senátov 2019

1minút, 39sekúnd

 

V budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave sa 22. a 23. marca 2019 uskutočnil piaty Konvent akademických senátov – konferencia určená pre zástupcov študentských častí akademických senátov univerzít a vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku.
Za Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa na podujatí zúčastnili Mgr. Lenka Abrinková a Eva Lörincová a za Akademický senát UPJŠ v Košiciach novozvolené študentské senátorky za FF UPJŠ Mgr. Františka Petriková a Mgr. Andrea Vašková.
Konvent akademických senátov organizuje Študentská rada vysokých škôl SR od roku 2015 s cieľom budovať uvedomelú študentskú akademickú základňu. Hlavnou témou tohtoročného zhromaždenia, na ktorom sa zišlo vyše 150 študentiek a študentov pôsobiacich v akademických senátoch z celej SR, bolo postavenie študentov v novom systéme zabezpečovania kvality.
V prvý deň konferencie sa študentské senátorky a senátori stretli s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD., a s predsedom výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomírom Petrákom, CSc. Po ich príhovoroch, v ktorých vyjadrili podporu angažovaniu sa študentov v procesoch hodnotenia kvality, bol priestor na otázky a podnety. Nasledovali panelové diskusie s predstaviteľmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a s rektormi univerzít a vysokých škôl (UK, STU, BISLA). Počas druhého dňa sa konali workshopy, ktoré mali senátorky a senátorov obohatiť o zručnosti a vedomosti, prebiehali diskusie a študenti si navzájom odovzdávali skúsenosti, ktoré sú potrebné na zlepšovanie študentských činností na vysokých školách a univerzitách.

Eva Lörincová
študentka FF UPJŠ v Košiciach (psychológia, 2. roč. Bc. štúdia)
podpredsedníčka Akademického senátu FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ