Prejsť na obsah

Prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ prof. Marián Andričík získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2020

2minút, 21sekúnd

 

Literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., sa zaradil medzi významné osobnosti slovenského verejného života ocenené Krištáľovým krídlom.
Prestížne spoločenské ocenenie získal v kategórii Publicistika a literatúra za historicky prvý preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – biblického eposu Stratený raj z pera anglického barokového básnika Johna Miltona. 
V slovenčine vyšiel po prvý raz od vzniku diela v roku 1667. Marián Andričík ho prekladal tri roky a vyše pol roka trvala príprava vydania. Slávnostné uvedenie prvého slovenského prekladu epickej básne, ktorá spoluvytvára kánon svetovej literatúry, sa uskutočnilo 3. marca 2020 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach.
Prof. M. Andričík sa venuje prekladom prózy a poézie najmä z anglickej a americkej literatúry. Aktuálne pracuje na preklade pokračovania Strateného raja (v origináli Paradise Lost) – diela Paradise Regained. Jeho slovenský preklad bude niesť názov Vrátený raj.
Mená laureátov ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2020 sa verejnosť dozvedela na slávnostnom galavečere v nedeľu 20. júna 2021, ktorý v priamom prenose vysielal verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska na televíznej Jednotke.
„Veľmi pekne ďakujem za toto nádherné krídlo, ktoré vnímam nielen ako ocenenie mojej vlastnej práce, ale aj ako ocenenie práce všetkých prekladateľov, ktorí sa málokedy dostanú do žiary reflektorov a väčšinu času trávia v tichu a samote svojich pracovní. V tejto súvislosti moja nehynúca vďaka patrí ministerstvu stavebníctva Babylonského kráľovstva zato, že sa mu podarilo nedokončiť svoj ambiciózny stavebný projekt, čo v konečnom dôsledku znamenalo prácu pre nás – prekladateľov. Ďakujem veľmi pekne celej svojej rodine, zvlášť manželke Markéte, za úžasnú podporu, bez ktorej by tento preklad určite nebol mohol vzniknúť. A napokon, ak dovolíte, rád by som symbolicky venoval toto krídlo svojim rodičom a zvlášť dnes, v Deň otcov, svojmu otcovi, ktorý bol pri mojich prekladateľských začiatkoch a vydania tejto knihy sa, žiaľ, nedožil. Toto krídlo je aj jeho. Ďakujem,“ povedal prof. M. Andričík v ďakovnej reči po prevzatí plastiky z krištáľového skla a bronzu.
Krištáľové krídlo je významné spoločenské ocenenie udeľované od roku 1997 osobnostiam, ktoré dosiahli mimoriadny úspech. O finálnych nomináciách rozhoduje odborná porota.
Pánovi prof. PhDr. Mariánovi Andričíkovi, PhD., srdečne gratulujeme.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ