Prejsť na obsah

Týždeň otvorených dverí pre gymnáziá na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ

0minút, 53sekúnd

 

Počas maturitného týždňa (20. – 24. mája 2019) privítala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach takmer 500 študentov nematurujúcich ročníkov gymnázií v Košiciach v sprievode ich učiteľov, aby im predstavila svoje študijné programy, extrakurikulárne aktivity a priestory fakulty. Na tomto už tradičnom Týždni otvorených dverí pre gymnáziá sa zúčastnili študenti a ich učitelia z Gymnázia Park mládeže 5, Košice, z Gymnázia Laca Novomeského v Košiciach a z Gymnázia Poštová 9, Košice.
Učitelia a doktorandi KAA FF UPJŠ predstavili študentom priestory a areál fakulty. Študenti mali tiež možnosť otestovať si svoje jazykové zručnosti v anglickom a francúzskom jazyku a vyskúšať si tlmočenie v tlmočníckom laboratóriu.
Veríme, že sa študentom naša katedra páčila a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ