Prejsť na obsah

Filozofická fakulta získala pamätnú medailu Fakulty verejnej správy UPJŠ

0minút, 45sekúnd

Dekan jubilujúcej Fakulty verejnej správy UPJŠ doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., udelil Filozofickej fakulte UPJŠ pamätnú medailu Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady FVS UPJŠ pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty, ktoré sa konalo vo štvrtok 7. decembra 2023, prevzala dekanka FF UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
„Pamätnú medailu fakulty verejnej správy si veľmi vážime, keďže je ocenením úspešnej spolupráce dvoch najmladších fakúlt našej univerzity,“ uviedla dekanka R. Panocová.
Medailu FVS si z rúk jej dekana prevzal aj prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ, ktorý bol prvým dekanom Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach (1998 – 2006).

Publikoval: Marián Gladiš, FF UPJŠ
Foto: Stanislav Fedorčuk a Michaela Baltesová


Študuj na UPJŠ