Prejsť na obsah

Miltonov Stratený raj po prvý raz v slovenskom šate

1minút, 43sekúnd

 

V priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach sa v utorok 3. marca 2020 stretli milovníci literatúry na výnimočnom podujatí – slávnostnom uvedení historicky prvého slovenského prekladu svetoznámeho biblického eposu Stratený raj z pera anglického barokového básnika Johna Miltona. O ten sa postaral literárny vedec, básnik, prekladateľ a prodekan Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Moderátorského mikrofónu sa ujali vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., a člen katedry, známy básnik, prekladateľ a literárny vedec doc. Marián Milčák, PhD. Popri autorovi prekladu vyspovedali aj vydavateľa diela Petra Milčáka (vydavateľstvo Modrý Peter).
Hostia prítomní na slávnosti sa mohli dozvedieť, ako preklad diela vznikal – od prvotnej myšlienky až po nádhernú 608-stranovú knihu s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea, v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka. Autor prvého slovenského prekladu prezradil, že originál – biblický epos Paradise Lost – je písaný blankversom, teda päťstopovým nerýmovaným jambickým veršom, ktorý je zachovaný aj v slovenskom preklade.
Marián Andričík dodal, že dielo prekladal tri roky a ďalších šesť mesiacov trvala príprava vydania. Za vytvorenie priaznivých podmienok poďakoval vydavateľovi, vedeniu Filozofickej fakulty UPJŠ, kolegom z katedry a osobitne svojej manželke Mgr. Markéte Andričíkovej, PhD., ktorá pôsobí na rovnakom pracovisku.
Po ukážke, ktorú interpretoval samotný prekladateľ, nasledovali otázky z publika. Jedna z nich smerovala k aktuálnym prekladateľským aktivitám M. Andričíka. Prodekan FF UPJŠ prezradil, že už intenzívne pracuje na preklade pokračovania Strateného raja – diela Paradise Regained. Slovenský preklad bude niesť názov Vrátený raj.

Text: Alexandra Fedorová, študentka masmediálnych štúdií, FF UPJŠ
Fotografie: Mgr. Igor Michalčík, FF UPJŠ, Martina Hvožďaková, študentka masmediálnych štúdií, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ