Prejsť na obsah

DVE NOVÉ PROFESORKY NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UPJŠ V KOŠICIACH

0minút, 31sekúnd

 

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 13. júla 2022 v Prezidentskom paláci v Bratislave 27 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Vymenúvacie dekréty si prevzali aj dve nové profesorky z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – prodekanka FF UPJŠ pre medzinárodné vzťahy prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., a vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., obe v odbore neslovanské jazyky a literatúry.

Novým pani profesorkám k dosiahnutému úspechu srdečne gratulujeme a želáme veľa zdravia a ďalších úspechov.

 


Študuj na UPJŠ