Prejsť na obsah

Novoročný príhovor dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.

1minút, 9sekúnd

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
vážené študentky, vážení študenti,

nový rok 2021 je pre nás výnimočný. Sme posilnení minuloročnými skúsenosťami zo zvládania pandémie COVID-19. Verím, že ustojíme aj úlohy a výzvy nového roka.

Musíme naďalej rešpektovať obmedzenia, ktoré súvisia s predĺžením núdzového stavu na Slovensku. Priebežne aktualizované informácie, pokyny a príkazy týkajúce sa štúdia študentov, práce učiteľov a života celej UPJŠ sú a naďalej budú zverejňované na webových stránkach univerzity a fakulty – prosím, aby ste ich dôsledne sledovali a dodržiavali.

Každý z nás očakáva, že nový rok bude rokom návratu do normálneho života. Želám vám, aby ste každý deň – napriek obmedzeniam – pracovali a prežívali v zdraví a pohode a aby ste boli oporou a inšpiráciou pre vašich blízkych doma aj na fakulte a univerzite.

Možno viac ako kedykoľvek doteraz si uvedomujeme hodnotu a silu vzdelania, zodpovednosti, tvorivosti, ľudskej pozornosti a ohľaduplnosti. To je rámec nášho poslania aj v roku 2021.

Želám vám veľa zdravia a síl.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

Košice 1. januára 2021

 


Študuj na UPJŠ