Prejsť na obsah

Novoročný príhovor dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.

1minút, 14sekúnd

 

Milé kolegyne a milí kolegovia,
milé študentky a milí študenti,

vstúpili sme do nového roka 2022, tretieho s prívlastkom „pandemický“. Keď sme sa 6. marca 2020 dozvedeli o prvom potvrdenom prípade COVID-19 na Slovensku, netušili sme, aké rozmery toto ochorenie nadobudne a dokedy s ním budeme bojovať. A vlastne to netušíme doteraz. Vieme však, ako proti nemu bojovať, ako zvládať pandémiu a prispôsobiť jej naše každodenné osobné aj pracovné povinnosti. Skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas uplynulých dvoch rokov, sú pre nás všetkých veľkou pomocou – a nádejou – aj do obdobia, ktoré je pred nami.
Aby sme ho úspešne prekonali, je nutné aj naďalej dodržiavať aktuálne opatrenia a usmernenia. Všetky potrebné informácie, pokyny a nariadenia týkajúce sa života na našej alma mater a jej zložkách budú aj naďalej – tak ako dosiaľ – zverejňované na webových stránkach univerzity a fakulty. Prosím vás, aby ste ich dôsledne dodržiavali a ďakujem, že ste tak robili aj doteraz. Viem, že je to náročné a všetci sme už z obmedzení unavení, ale neostáva nám iné, ako vydržať a byť aj naďalej zodpovední.
Prajem vám všetkým veľa zdravia, fyzických a duševných síl.

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
dekanka FF UPJŠ

Košice 1. januára 2022
 


Študuj na UPJŠ