Prejsť na obsah

Prodekan FF UPJŠ sa rozlúčil so štipendistami NŠP

0minút, 36sekúnd

Prodekan pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Jozef Benka, PhD., sa rozlúčil so štipendistami, ktorí absolvovali svoj štipendijný pobyt na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach. Letný semester na našej fakulte v tomto akademickom roku absolvovali štyria študenti z Uzbekistanu a dve študentky z Kazachstanu. Počas stretnutia mali študentky a študenti možnosť prezentovať a podeliť sa o svoje dojmy a skúsenosti nadobudnuté počas ich mobility.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach už roky spolupracuje s agentúrou SAIA s cieľom podporiť štipendistov prichádzajúcich na Slovensko.

Bc. Oľga Gállová
referentka pre rozvoj medzinárodných vzťahov ​a podporu vedeckovýskumnej činnosti


Študuj na UPJŠ