Prejsť na obsah

O členstve SR v EÚ s M. Dzurindom a J. Figeľom

1minút, 52sekúnd

 

Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s OZ Res Publica zorganizovali 25. apríla 2019 – pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie – podujatie s názvom 15 rokov v EÚ. V rámci neho pozvanie na diskusiu so študentmi prijali osobnosti, ktoré zohrali v integračnom procese kľúčovú úlohu. Hosťami podujatia boli predseda vlády SR v rokoch 1998 – 2006, v súčasnosti prezident Inštitútu pre politiku a reformy a Centra pre európske štúdiá Wilfrieda Martensa v Bruseli Mikuláš Dzurinda, a hlavný vyjednávač vstupu SR do EÚ, prvý slovenský eurokomisár a v súčasnosti osobitný vyslanec Európskej únie pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete Ján Figeľ.
Cieľom podujatia bolo pripomenutie si významného výročia a zvýšenie povedomia a záujmu o EÚ pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Počas diskusie rezonovali témy týkajúce sa vhodnej miery európskej integrácie, dôvody a dôsledky euroskepticizmu, boj proti dezinformáciám, ale najmä cesta SR v EÚ počas uplynulých pätnástich rokov.
M. Dzurinda priblížil význam EÚ pre transformáciu Slovenska a poukázal na nebezpečenstvo, ktoré pre ňu v súčasnosti predstavujú nové populistické hnutia. S J. Figeľom sa zhodli na tom, že budúcnosť EÚ je už predovšetkým v rukách mladých ľudí.
„Európska integrácia je výhodná pre pripravených, aktívnych a zodpovedných ľudí. Som rád, že sa mladí ľudia o ňu zaujímajú. EÚ má svoje nedostatky a problémy, treba ich rozumne riešiť. Ale lepšiu alternatívu ako je zjednotená Európa nemáme,” uviedol J. Figeľ.
Obaja hostia sa zhodli na názore, že Európska únia je projekt, ktorý má vysokú hodnotu a je potrebné ho neustále rozvíjať. Možnosťou na to budú aj nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu (25. mája 2019), na ktoré pozvali aj študentov prítomných na diskusii v Historickej aule Rektorátu UPJŠ.

Mgr. Benita Feketeová
Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ