Prejsť na obsah

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., si v ukrajinských Černivciach prevzala dve ocenenia

1minút, 48sekúnd

 

Za dlhoročnú aktívnu spoluprácu, vysokoprofesionálny prístup, výchovu kvalifikovaných odborníkov a osobný príspevok k medzinárodnej spolupráci vedúcej k rozvoju Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča ocenila Černivecká regionálna štátna administrácia Dr. h. c. doc. Mgr. Slávku Tomaščíkovú, PhD., Pamätnou medailou „100 rokov Bukovinskej rady“. Ocenenie si prevzala osobne 2. januára 2020 z rúk doc. Dr. Sergeja Nežurbidu, LL.D., vedúceho Oddelenia výkonnej služby guvernéra Černiveckej regionálnej štátnej administácie Sergeja Osačuka.
V rozhovore s doc. Dr. Sergejom Nežurbidom, LL.D., a vedúcou Oddelenia medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie Černiveckej regionálnej štátnej administácie pani Hannou Žebčuk doc. Tomaščíková zhodnotila doterajšie výsledky spolupráce UPJŠ a Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča v odboroch anglickej filológie, práva a geografie, ku ktorým významne prispelo Zahraničné oddelenie Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča. Podelila sa tiež o plány na spoluprácu do budúcnosti predovšetkým s Katedrou anglického jazyka Fakulty cudzích jazykov Černiveckej národnej univerzity Jurija Fedkoviča pod vedením prof. Dr. Nadi Yesypenko, DrSc., ktorá koordinuje všetky spoločné aktivity spolupracujúcich katedier.
Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., je taktiež ako editorka súčasťou kolektívu autorov publikácie Eugen Ehrlich: Bibliographic Index (Vernon Press, 2018), ktorému bola za túto knihu udelená Medajla starostu mesta Černivci Antona Kochanovského. Cenu za kolektív autorov – Sergeja Nežurbidu, Máriu Diačuk, Manfreda Rehbindera a Slávku Tomaščíkovú – prevzala v októbri 2019 počas osláv mesta Černivci pani Mária Diačuk.

Viac na:
https://bukoda.gov.ua/new/9631
https://www.facebook.com/cvODA/photos/rpp.181111528763560/1207832619424774/?type=3&theater
https://pogliad.ua/news/education/pochesni-doktori-chnu-otrimali-vidznaku-100-rokiv-bukovinskomu-viche-375298
https://karpaty.news/chernivecka-oblast/pochesni-doktori-chnu-otrimali-vidznaku-100-rokiv-bukovinskomu-viche
https://twnews.com.ua/ua-news/pochesni-doktori-chnu-otrimali-vidznaku-100-rokiv-bukovins-komu-viche
https://zaxid.media/news/1344011
http://chnu.edu.ua/index.php?page=ua/news/archive&data[5013][news_id]=11536

Mgr. Július Rozenfeld, PhD.
KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ