Prejsť na obsah

Skvelé ocenenie výsledku práce prekladateľky KAA FF UPJŠ

0minút, 24sekúnd

 

Kniha Petra Horáčka „Marta a Jonatán“, ktorú preložila z angličtiny do slovenčiny vyučujúca Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Ester Demjanová, PhD., získala ocenenie BIBIANY a Slovenskej sekcie IBBY „Najkrajšia detská kniha zimy 2018“.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za zviditeľnenie katedry a jej odborných prekladateľských kvalít.

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ