Prejsť na obsah

Opustil nás prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

0minút, 45sekúnd

Vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prijalo so zármutkom správu o úmrtí profesora Jozefa Lysého (2. 12. 1950 Spišská Belá – 30. 6. 2024 Bratislava). Politológ a politický filozof prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., bol členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a dlhoročným spolupracovníkom Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach.
Pôsobil na viacerých slovenských akademických pracoviskách, na ktorých sa venoval najmä dejinám politickej filozofie a filozofii dejín. Krátko pred úmrtím získal čestný titul Humanista roka 2024 za významnú dlhodobú vedeckú a pedagogickú činnosť, za cieľavedomé dlhodobé vytváranie podmienok a priestoru pre kultivovanú výmenu názorov a rešpekt k názorom iných, za obhajobu práva všetkých ľudí na šťastný a dôstojnejší život a za propagáciu a obhajobu humanistických hodnôt na Slovensku.
Česť jeho pamiatke!


Študuj na UPJŠ