Prejsť na obsah

Aktuality

Filozofická fakulta UPJŠ získala striebornú medailu jubilujúcej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD., udelil Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach – pri príležitosti 60. výročia vzniku PF UPJŠ – Striebornú medailu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to za „dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri príprave budúcich učiteľov a spoločnom výskume“. Ocenenie z rúk dekana PF UPJŠ prevzala dekanka … Čítať ďalej
16. mája 2023

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach má nové vedenie

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., uviedol vo štvrtok 4. mája 2023 do funkcie novú dekanku Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. Mgr. Renátu Panocovú, PhD. Slávnostná inaugurácia sa konala v Historickej aule Rektorátu UPJŠ.Volebné zhromaždenie FF UPJŠ zvolilo profesorku Renátu Panocovú za kandidátku na funkciu dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v … Čítať ďalej
4. mája 2023

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FF UPJŠ

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Akademickej obci Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach V súlade so zákonom o vysokých školách, štatútom FF UPJŠ, zásadami volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia AS FF UPJŠ č. 34/2023 zo 17. apríla 2023 vyhlasujem doplňujúce voľby do … Čítať ďalej
18. apríla 2023

Nový profesor na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 23. marca 2023 v Prezidentskom paláci v Bratislave 36 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Vymenúvací dekrét si z rúk prezidentky prevzal aj prof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD. (literárna veda), ktorý pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.Pánovi profesorovi k dosiahnutému úspechu … Čítať ďalej
24. marca 2023

Za kandidátku na funkciu dekanky FF UPJŠ bola jednomyseľne zvolená profesorka Renáta Panocová

Voľbe kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027, ktorá sa uskutočnila v pondelok 20. marca 2023, predchádzalo verejné vypočutie zaregistrovanej kandidátky prof. Mgr. Renáty Panocovej, PhD. Zasadnutie členiek a členov volebného zhromaždenia a akademickej obce FF UPJŠ, na ktorom uchádzačka predstavila svoje programové tézy s návrhom … Čítať ďalej
21. marca 2023

Voľba kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (funkčné obdobie 2023 – 2027)

Akademickej obci Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ZOZNAM KANDIDÁTOV na funkciu dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (funkčné obdobie 2023 – 2027) Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zaregistrovala jednu kandidátku na funkciu dekana Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: 1. prof. Mgr. Renáta PANOCOVÁ, PhD. Voľba kandidáta … Čítať ďalej

Študuj na UPJŠ