Prejsť na obsah

Pozvaná prednáška doc. I. Hajdučekovej na Univerzite v Novom Sade

1minút, 15sekúnd

 

Spolupráca medzi Katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a oddelením slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko) úspešne napreduje. Po nedávnej (23. 4. 2021) prednáške Dr. Maríny Šimákovej Spevákovej, mimoriadnej profesorky na Univerzite v Novom Sade, ktorá sa zamerala na podoby slovenskej literatúry v Srbsku a situáciu v období postmodernizmu, sa s pozvanou prednáškou na tamojšej filozofickej fakulte predstaví vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
Pozvaná prednáška doc. I. Hajdučekovej, v ktorej predstaví závery svojho výskumu zacieleného na život a tvorbu poetky Maše Haľamovej, sa uskutoční v stredu 26. mája 2021 od 15.00 hod. prostredníctvom online prenosu. Popri študentoch a pracovníkoch Univerzity v Novom Sade sa na nej zúčastnia aj poslucháči a zamestnanci Katedry slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade (Srbsko).
Prednáška bude súčasťou podujatí organizovaných v rámci osláv 60. výročia vysokoškolskej slovakistiky na Univerzite v Novom Sade.
Výskum poézie Maše Haľamovej sa realizuje na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach v rámci projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia.

Spracoval: M. Gladiš, FF UPJŠ

LINK prednášky: https://meet.google.com/twg-acrm-stc

 


Študuj na UPJŠ