Prejsť na obsah

Veda a umenie bez bariér – v spolupráci s mladými umelcami

0minút, 55sekúnd

 

V rámci pokračujúcej spolupráce so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach, participujúcej na realizácii projektových úloh KEGA – Veda bez bariér (vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.), sa v utorok 17. septembra 2019 uskutočnila prednáška Prvé ženské časopisy: Dennica a Živena. Stredoškoláci si vypočuli prednášku v priestoroch budovy Minerva v podaní doc. PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD.

Výsledkom spoločného úsilia bude návrh ilustrácií a obálka k pripravovanej antológii čerpajúcej z výskumu časopisu Živena v rokoch 1919 – 1928. Výber textov v štyroch kapitolách – O emancipácii žien, Zo ženského sveta, Žena v optike žien a mužov, Z literárnej kritiky – nadviaže na nedávno vydanú publikáciu o 150-ročnej histórii dodnes aktívneho spolku žien (ale aj mužov) „Živena. 150 rokov spolku slovenských žien“ (Slovart, 2019).

doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
vedúca oddelenia slovakistiky a literárnej vedy
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ