Prejsť na obsah

Prezentácia filmu Night of the Living Dead – spoločná akcia KAA FF UPJŠ, InfoUSA v Košiciach a Veľvyslanectva USA na Slovensku

0minút, 54sekúnd

V stredu 9. októbra 2019 sa študenti predmetu Americký film na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zúčastnili na premietaní filmu Night of the Living Dead (1968). Podujatie organizovali KAA FF UPJŠ, InfoUSA v Košiciach a Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Po premietaní filmu nasledovala diskusia o filme, ktorú viedol pán Bradley Gardner z amerického veľvyslanectva. Pán Gardner vyštudoval Filmovú a televíznu fakultu na Univerzite v Južnej Kalifornii a Filmové štúdiá na Univerzite v Chicagu. Hovoril o témach vo filme, ktoré súvisia so sociálno-politickým kontextom v období produkcie filmu a americkou históriou.
Chceme sa poďakovať spoluorganizátorom podujatia – pani Martine Jesenskej (InfoUSA) a pani Elene Raab Bianchi (Veľvyslanectvo USA) – za možnosť zúčastniť sa na tejto skvelej akcii, a pánovi Gardnerovi za jeho čas a snahu sprístupniť film študentom. Tešíme sa na ďalšie premietania a veríme, že podobné podujatia venované filmu sa budú môcť opakovať pravidelne.

Mgr. Martina Martausová, PhD.
odborná asistentka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ