Prejsť na obsah

Študenti Filozofickej fakulty UPJŠ diskutovali s prezidentkou SR o slobode a demokracii

2minút, 17sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mala česť privítať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá v piatok 26. apríla 2024 diskutovala v Historickej aule Rektorátu UPJŠ so študentkami a študentmi slovakisticko-mediálnych štúdií a politológie na Filozofickej fakulte UPJŠ na tému sloboda a demokracia.

Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú privítali pred budovou sídla univerzity rektor UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., a dekanka filozofickej fakulty prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., ktorí hlavu štátu odprevadili do zaplnenej historickej auly.
Témami diskusie prezidentky republiky s budúcimi pracovníkmi médií a budúcimi politológmi boli sloboda a demokracia.
Demokracia nie je finále, je to proces. Je to proces predovšetkým učenia sa, je to skúsenosť, ktorá sa musí potvrdzovať životným spôsobom, uvažovaním, myslením, hovorením a konaním,“ odpovedala prezidentka SR na otázku, prečo je potrebné bojovať za slobodu a za demokraciu. Dodala, že demokracia nie je autopilot, ktorý nastavíme a letíme v požadovanej polohe a kurze. „Demokracia si vyžaduje našu angažovanosť, našu účasť, náš záujem o veci verejné, našu participáciu, pretože je krehká a môžeme o ňu prísť.
Súčasťou demokracie je aj sloboda vo všetkých jej podobách, s ktorou však ide ruka v ruke zodpovednosť. „Absolútne nesúhlasím s interpretáciou slobody, ktorá je bezhraničná a nekonečná. Každá sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda a oprávnené záujmy niekoho iného,“ upozornila prezidentka Zuzana Čaputová.
Študentov prítomných na diskusii zaujímalo aj to, ako komunikovať s ľuďmi, ktorí o slobodu nestoja, lebo nie je ich prioritou. „Súhlasím s vami, že centrálnou otázkou toho, ako prekonať fragmentáciu a polarizáciu spoločnosti, je dialóg. Poviem vám svoju osobnú reflexiu, ako sa snažím k tomu pristupovať. Nenútim sa do dialógu s niekým, kto dialóg viesť nechce, prípadne svoj záujem len predstiera. Zároveň je nutné, aby som aj ja k dialógu pristupovala spôsobom, že chcem počúvať, chcem vnímať. Ak záujem o dialóg nie je, tak ma to nemá viesť k tomu, aby som toho človeka odsúdila alebo zatratila,“ reagovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Text: Marián Gladiš, FF UPJŠ
Fotografie: Kristína Basová a Tomáš Polák, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ