Prejsť na obsah

Na FF UPJŠ prednášal profesor Maurizio Viezzi

0minút, 43sekúnd

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach hostila v dňoch 4. a 5. marca 2024 prof. Maurizia Viezziho z Univerzity v Terste (Università degli Studi di Trieste). V rámci pozvanej prednášky pre budúcich prekladateľov a tlmočníkov, ale aj pre budúcich učiteľov anglického jazyka sa venoval výzvam spojeným s multilingvizmom a aspektom kvality tlmočenia. Po prednáške sa stretol s dekankou FF UPJŠ prof. Mgr. Renátou Panocovou, PhD.
Profesor Maurizio Viezzi pôsobí na katedre právneho jazyka, tlmočenia a prekladu. Dve funkčné obdobia bol prezidentom medzinárodnej asociácie CIUTI, ktorá združuje univerzity so študijnými programami prekladateľstva a tlmočníctva, a tiež prezidentom European Language Council. Dlhoročne pôsobil ako profesionálny tlmočník so špecializáciou na oblasť medicíny.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ