Prejsť na obsah

Profesor Ján Sabol oslávil životné jubileum s vedením fakulty

1minút, 42sekúnd

Krásne jubileum – osemdesiatpäť rokov života – si vo štvrtok 25. januára 2024 pripomenul významný slovenský jazykovedec a náš ctený kolega Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. K početnému zástupu gratulantov sa pripojilo aj vedenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktoré sa s jubilantom – spoluzakladateľom FF UPJŠ a jej prvým prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium – zišlo na milom priateľskom stretnutí v deň jeho 85. narodenín.

Ján Sabol sa narodil 25. 1. 1939 v obci Sokoľ v okrese Košice-okolie. Láska k rodnej reči ho v roku 1956 priviedla k štúdiu na filologickej fakulte vtedajšej Vysokej školy pedagogickej v Prešove (po zmene organizácie štruktúry školstva bol v roku 1960 promovaný na novoutvorenej Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). Milovanému východnému Slovensku ostal verný počas celej svojej bohatej vedecko-pedagogickej kariéry: do roku 2006 pôsobil na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach (od roku 1997, po rozdelení pôvodnej univerzity, na Prešovskej univerzite v Prešove) a následne na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, najprv ako vedúci Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ, v rokoch 2007 – 2015 ako prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium a v súčasnosti ako emeritný profesor.

Vzácnemu oslávencovi srdečne blahoželáme a do ďalších rokov života želáme pevné zdravie a ešte mnoho tvorivých síl.

Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Sabolovi, DrSc., gratulovali dekanka FF UPJŠ prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., vedúca Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., a prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. Jozef Benka, PhD.

Publikoval: Marián Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ