Prejsť na obsah

Cena SAV prof. Štefanovi Šutajovi a riešiteľskému kolektívu

0minút, 39sekúnd

 

Vedecká rada Slovenskej akadémie vied udelila Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce riešiteľskému tímu pod vedením prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc. Ocenenie získali za výsledky riešenia projektu APVV Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020). Na projekte, ktorý koordinovalo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, sa významnou mierou podieľali aj riešitelia z Katedry histórie a Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciachdoc. PhDr. Jana Šutajová, PhD., Mgr. Nikola Regináčová, PhD., Mgr. Mikuláš Jančura, PhD., a Mgr. Barbara Kacerová. Cenu odovzdal v pondelok 28. júna 2021 predseda SAV Dr. h. c. prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.


Študuj na UPJŠ