Prejsť na obsah

Slávnostná promócia absolventov magisterských študijných programov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

0minút, 47sekúnd

 

V pondelok 1. júla 2019 sa v Štátnom divadle v Košiciach uskutočnila slávnostná promócia absolventov magisterských študijných programov Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí svoje štúdium ukončili v akademickom roku 2018/2019. Absolventi si prevzali diplomy z rúk prodekana FF UPJŠ prof. PhDr. Eugena Andreanského, PhD., a absolventi, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním, z rúk dekanky FF UPJŠ prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc.
Na slávnostnej promócii sa zúčastnilo 140 absolventov magisterských študijných programov a absolventi študijného programu psychológia v anglickom jazyku. Dekanka popriala všetkým absolventom zdravie, veľkorysosť, trpezlivosť, vytrvalosť v ďalšom rozvoji odbornosti a šťastie v súkromí.
Všetkým absolventom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v živote.

Ing. Jana Quitková
vedúca študijného oddelenia
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ