Prejsť na obsah

O onomatopoji na svetovej úrovni

0minút, 53sekúnd

V jednom z najvýznamnejších svetových vydavateľstiev Mouton de Gruyter vyšla v týchto dňoch publikácia pod názvom Onomatopoeia in the World’s Languages. Ide o prvú publikáciu mapujúcu onomatopoju v jazykoch sveta, ktorá poskytuje komplexný, viacúrovňový opis zvukomaľby vo svetových jazykoch.
Editormi publikácie a autormi kapitol sú prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., a prof. PhDr. Pavol Štekauer, DrSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kapitolu o slovenčine (Onomatopoeia in Slovak) napísala ich kolegyňa doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
„Tešíme sa z tohto publikačného úspechu. Obom editorom a všetkým trom autorom srdečne blahoželáme,“ reaguje vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ a prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Link na publikáciu:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111053226/html

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ