Prejsť na obsah

Jedinečná publikácia z dielne KAaA FF UPJŠ

0minút, 43sekúnd

 

Dvom autorom z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciachprofesorke PaedDr. Lívii Körtvélyessy, PhD., a profesorovi PhDr. Pavlovi Štekauerovi, DrSc. – a autorovi z Katedry psychológie FF UPJŠ Mgr. Pavlovi Kačmárovi, PhD., vyšla v týchto dňoch v prestížnom vydavateľstve Cambridge University Press spoločná monografia pod názvom Creativity in Word Formation and Word Interpretation.
Publikácia, ako prvá svojho druhu, prepája výskum kreatívneho potenciálu a kreatívnej performancie s výskumom tvorenia a interpretácie slov.
Autorskému kolektívu blahoželáme!

Ďalšie informácie o publikácii:
https://books.google.sk/books/about/Creativity_in_Word_Formation_and_Word_In.html?id=o7WAzgEACAAJ&redir_esc=y

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
vedúca KAaA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ