Prejsť na obsah

Regionálne testovacie centrum ECL na FF UPJŠ

1minút, 33sekúnd

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach zaznamenala ďalší úspech v oblasti zvyšovania kvality hodnotenia jazykovej prípravy, konkrétne slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Prostredníctvom Centra jazykovej prípravy FF UPJŠ bolo na fakulte zriadené Regionálne testovacie centrum ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – Európske konzorcium pre certifikáciu znalostí moderných jazykov).
Medzinárodný skúšobný systém ECL poskytuje štandardizovaný testovací systém prispôsobený jazykom členských štátov EÚ. Ide o jedinečný systém jazykových skúšok v EÚ, ktorý ponúka testovanie v 15 rôznych jazykoch (angličtina, bulharčina, čeština, francúzština, hebrejčina, chorvátčina, maďarčina, nemčina, poľština, rumunčina, ruština, slovenčina, srbčina, španielčina a taliančina).
Úlohou konzorcia ECL je poskytovať verejnosti štandardizované jazykové testy a v súlade s politikou zjednocovania v EÚ zabezpečiť rovnocennosť a uznávanie certifikátov v každom jazyku bez toho, aby museli byť validované na národnej úrovni. Odbornú zodpovednosť za jazykové testy ECL preberá významná univerzita v domovskej krajine každého jazyka, ktorá zostavuje a vyhodnocuje testy.
Záujemcovia o certifikovanú skúšku zo slovenského jazyka ako cudzieho jazyka môžu získať medzinárodne uznávaný certifikát s informáciou o ich jazykovej úrovni (A2 – C1) už aj na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Medzinárodný certifikát ECL slúži ako doklad o znalosti cudzieho jazyka pre potreby štúdia (príloha k prihláške na VŠ), zamestnania a práce (dôkaz jazykovej kvalifikácie) a pre zahraničné študijné pobyty.
Podrobnejšie informácie o akreditovanom systéme jazykových skúšok v Regionálnom testovacom centre ECL na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Publikoval: M. Gladiš, FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ