Prejsť na obsah

Sociálne inovácie: definícia konceptu, hraničný výskum a spoločenský dopad

1minút, 27sekúnd

 

Dňa 23. januára 2020 sa v sídle ERC uskutočnil odborný seminár venovaný sociálnym inováciám, ktorý spoločne organizovali Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA) a Výkonná agentúra pre výskum (REA). Hlavným zámerom organizátorov bolo vytvoriť priestor, v rámci ktorého by prebehla odborná diskusia o špecifikách a mieste spoločenských vied v dnešnom excelentnom výskume a súčasne by sa prezentovali aktuálne riešené úspešné projekty. Obe agentúry seminárom reagovali na nízky počet žiadostí o dotáciu ako aj nízku úspešnosť projektov z oblasti spoločenských vied v porovnaní s inými oblasťami výskumu. Tento nepriaznivý stav pretrváva napriek skutočnosti, že Európska komisia podporuje sociálne inovácie v celej škále grantových schém a programov.
Teoretický koncept a definíciu pojmu sociálna inovácia predstavil vo svojej prezentácii Dr. Christoph Kaletka (TU Dortmund). Sústredil sa pritom na zdôraznenie kľúčovej úlohy univerzít pri tvorbe sociálnych inovácií a ich transfere do praxe.
Tri úspešné projekty z oblasti spoločenských vied prezentovali prof. Lucie Cluver (Oxford University), Dr. Sandra Schön (Salzburg Research Forschungsgesellschaft) a Dr. Danie Meyer (University of Konstanz).
Záverečnou časťou seminára bola diskusia, v ktorej najviac rezonovala otázka merateľnosti okamžitého impaktu sociálnych inovácií v kontraste s ich dlhotrvajúcim pôsobením na spoločnosť.

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady


Študuj na UPJŠ