Prejsť na obsah

PROSBA DEKANKY FF UPJŠ K ŠTUDENTKÁM A ŠTUDENTOM FAKULTY

1minút, 0sekúnd

 

Milé študentky, milí študenti,

blížime sa k záveru akademického roka 2021/22, k záveru letného semestra AR 2021/22. Dovoľujem si Vás požiadať o Vaše názory, hodnotenie vyučujúcich za LS AR 2021/22 aj prostredníctvom Dotazníka vnútorného hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na FF UPJŠ v Košiciach, štruktúrovaného podľa Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).
O prístupe k dotazníku Vás budeme informovať prostredníctvom AIS správ odoslaných Študijným oddelením FF UPJŠ. O prístupe k hodnoteniu učiteľov učiteľského základu budú študenti informovaní e-mailom.
Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu venovať krátky čas poskytnutiu spätnej väzby každému učiteľovi. Pochvala nás veľmi poteší, konštruktívna kritika, dobré návrhy zmien v prospech efektívnosti, etiky výučby, pohody študentov a učiteľov nám pomôžu napredovať.

Želám Vám hlavne zdravie, úspešný záver akademického roka a príjemné prázdniny!

8. 6. 2022

Oľga Orosová
dekanka


Študuj na UPJŠ