Prejsť na obsah

Spolupráca Linky detskej dôvery s Filozofickou fakultou UPJŠ

1minút, 36sekúnd

 

Téme partnerstva a vyše desaťročnej spolupráce Linky detskej dôvery a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach bol venovaný štúdiový rozhovor v televíznom magazíne Regina, ktorý vysielala Dvojka RTVS v stredu 5. februára 2020. Hostkami moderátorskej dvojice boli dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., a zakladateľka LDD PhDr. Dana Lovašová.
„Spolupráca je pre nás veľmi dôležitá, pretože naši študenti v študijných programoch psychológia a sociálna práca majú možnosť práve v Linke detskej dôvery absolvovať časť svojej povinnej praxe, ale aj následne dobrovoľne, bezodplatne pracovať v tejto linke, čo je veľmi dôležitý zdroj rozvoja ich profesionálnych spôsobilostí a vytvárania si reálnej predstavy o problémoch, uprostred ktorých naše deti a dospievajúci žijú,“ zhodnotila dekanka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Súčasťou bohatého programu pripravovaného Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach bude v piatok 7. februára 2020 aj prezentácia činnosti LDD – na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v budove Sokrates – a finančná zbierka na podporu Linky detskej dôvery.
„Som veľmi vďačná, že sme dostali priestor. Pripravili sme štyri stanovištia, na ktorých budú môcť mladí ľudia, ktorí navštívia fakultu v rámci dňa otvorených dverí, zažiť poradenský proces na čete, na majli, na telefóne a priamo s klientom. Budú sa teda môcť vžiť do roly poradcu a na druhej strane bude skupina študentov, ktorí im budú vytvárať klientelu žiadajúcu o radu,“ priblížila PhDr. Dana Lovašová.

Záznam relácie je prístupný v archíve RTVS na adrese:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/212461
(rozhovor v čase 15:27 – 22:17)

Spracoval: Marián Gladiš, FF UPJŠ
Snímky: RTVS


Študuj na UPJŠ