Prejsť na obsah

Slávnostné odovzdávanie prestížnych Nemeckých jazykových diplomov 2. stupňa

1minút, 31sekúnd

 

Takmer 60 študentov z piatich renomovaných východoslovenských gymnázií si v piatok 24. mája 2019 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prevzalo Nemecký jazykový diplom 2. stupňa (Deutsches Sprachdiplom – DSD II). Slávnostné odovzdávanie prestížnych diplomov sa konalo pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko. Na jeho organizovaní sa podieľala aj Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Čerstvým držiteľom diplomov sa prihovorila prodekanka pre medzinárodné vzťahy FF UPJŠ doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., ako aj garantka študijného programu nemecký jazyk a literatúra doc. PhDr. Anna Džambová, PhD. Za nemeckú Centrálu pre zahraničné školstvo mladých ľudí pozdravili koordinátor pre nemčinu ako cudzí jazyk Christoph Henßen a regionálny koordinátor Michael Oberhaus. Na podujatí sa zúčastnil aj generálny konzul SRN v Košiciach prof. Dr. Juraj Banský.
Prestížne diplomy si prevzali študentky a študenti, predovšetkým maturanti, z troch košických gymnázií – Gymnázia Šrobárova, Gymnázia Opatovská a Gymnázia Trebišovská – ako aj študenti Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach a Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Všetky tieto školy ponúkajú rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka a umožňujú mladým ľuďom zložiť náročnú jazykovú skúšku na úrovni B2/C1 uznávanú na celom svete, vrátane univerzít a vysokých škôl v nemecky hovoriacich krajinách. Nie všetci držitelia renomovaných diplomov mieria do Nemecka alebo Rakúska. Sú medzi nimi aj uchádzačky a uchádzači o štúdium germanistiky na našej fakulte.

Dr. rer. pol. Michaela Kováčová
Katedra germanistiky FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ