Prejsť na obsah

Študentka KAA FF UPJŠ je na prekladateľskej stáži v Európskom parlamente v Luxemburgu

0minút, 38sekúnd

 

Študentka druhého ročníka magisterského štúdia Bc. Romana Grajcarová sa môže tešiť z kladnej odpovede na svoju prihlášku na päťmesačnú platenú stáž do Európskeho parlamentu v Luxemburgu. Okrem toho sa šikovnej Romane podarilo dostať sa na stáž aj do Európskej komisie.
S radosťou vidíme našich študentov v týchto inštitúciách a tešíme sa každému takémuto úspechu. Romane – študentke prekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku – srdečne blahoželáme a sme si istí, že týmto začína svoju úspešnú kariéru.

Mgr. Ester Demjanová, PhD.
odborná asistentka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ