Prejsť na obsah

Študentky KAA FF UPJŠ tlmočili prezentáciu Tanmaya Bakshiho

0minút, 37sekúnd

 

Dňa 1. 10. 2019 sa v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku, uskutočnila unikátna prednáška 15-ročného programátora a spíkra Tanmaya Bakshiho. Do Auly Maximy si mladého génia z Kanady prišlo vypočuť obecenstvo všetkých vekových kategórií. Študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa zúčastnili nielen ako diváci, ale Bc. Kristína Makóová a Bc. Žaneta Medveďová predviedli aj svoje tlmočnícke zručnosti.
Veríme, že podobných príležitostí bude v Košiciach pribúdať. Tešíme sa na ďalšiu akciu a spoluprácu.

Mgr. Petra Filipová, PhD.
odborná asistentka KAA FF UPJŠ


Študuj na UPJŠ