Prejsť na obsah

Časopis Univerzál získal 3. miesto v súťaži Štúrovo pero 2019

2minút, 23sekúnd

 

     Časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Univerzál sa zapojil do 25. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2019. Minulý rok si odniesol Cenu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, tento rok získal tretie miesto.
     Predseda poroty vysokoškolských časopisov Lukáš Milan skonštatoval, že časopisu Univerzál patrí tretie miesto „za kvalitné spracovanie zaujímavých, nielen študentských, ale aj celospoločenských tém a zachovanie si študentského ducha, čo sa trošku stráca pri ostatných časopisoch, ľahkosť a najmä kreatívne spracovanie“. V kategórii vysokoškolských časopisov sa na tento rok stal držiteľom Zlatého Štúrovho pera časopis ZUMAG z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Víťazom v kategórii stredoškolských časopisov je časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova.
     „Toto umiestnenie patrí všetkým, ktorí sa na tvorbe časopisu podieľajú, ale aj tým, ktorí pracovali na uplynulých číslach. Tretie miesto je potvrdením, že sa nám darí napredovať, no zároveň aj poukazuje na to, že pred nami je ešte kus práce. Verím, že o rok dosiahneme ešte lepšie umiestnene,“ hovorí šéfredaktor Univerzálu Igor Michalčík.
     „Je to pre nás motivácia, ale aj zadosťučinenie. Pracovať budeme na tematickom zameraní časopisu, chceli by sme viac vyčerpať konkrétne témy, ktoré vyberáme, a určite by sme chceli popracovať aj na grafike,“ dopĺňa redaktorka Univerzálu Kristína Tobiašová, ktorá bola jednou zo zúčastnených na vyhodnotení súťaže vo Zvolene.
     Do aktuálneho ročníka súťaže Štúrovo pero sa prihlásilo 69 stredoškolských, osem vysokoškolských časopisov a šesť elektronických magazínov. Vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutočnilo 12. a 13. apríla 2019 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
     Univerzál je časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Od roku 2010 prináša informácie z diania na filozofickej fakulte, ale aj rôzne zaujímavosti, tipy a praktické rady týkajúce sa štúdia, vyučujúcich aj aktivít mimo vyučovania. Vychádza štyrikrát ročne.

Texty k fotografiám:

1 – Porota, ktorá hodnotila vysokoškolské časopisy – zľava Lukáš Milan, Viera Kulichová, Jozef Bednár.
2 – Členovia redakcie – zľava Gabriela Homoľová, Igor Michalčík, Kristína Tobiašová.
3 – Na otvorení súťaže sa prihovoril účastníkom aj britský veľvyslanec Andrew Garth.
4 – Diplom za 3. miesto pre časopis študentov FF UPJŠ Univerzál.
5 – Účastníci vyhodnotenia a odovzdania cien v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.

Gabriela Homoľová
doktorandka
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ