Prejsť na obsah

Páté střetnutí konsorcia urbanHIST

2minút, 2sekúnd

Ve dnech 1. – 4. dubna 2019 se uskutečnilo již páté střetnutí projektu urbanHIST označované jako Network-Wide Workshop Week V (NWWW V), již podruhé se konalo na Filozofické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. První den prezentovalo 6 doktorandů programu urbanHIST studujících na Katedře historie FF UPJŠ své výzkumní projekty a následně byly zkoušeni z tématických okruhů dle předmětu jejich výzkumu (dizertační zkouška). Všichni zkoušení úspěšně zkoušku složili. Následovalo setkání všech 15  urbanHIST doktorandů k možným problémům, potřebám nebo nápadům.

Workshopy tohoto workshop weeku byly zaměřené na akademické psaní v angličtině (přednášející Gareth Dyke, Ph.D., Charlesworth Group) a ERC granty (přednášející PhDr. Slávka Otčenášová, MA., PhD., Katedra historie FF UPJŠ, ERCEA). Kromě těchto workshopů měl Prof. Steinar Aas z Nord Universitet Bodø plenární přednášku na téma urbanizace a městský život ve Skandinávii se zaměřením na roli přírody, klimatu a životního prostředí.

Jako každý workshop week, i tentokrát proběhla setkání doktorandů s jejich supervisory pro diskuzi o pokroku ve výzkumu a nastavení dalších kroků. Navíc byla kolektivně nastavována participace těchto výskumních pracovníků na přípravách urbanHIST konference ve Stockholmu. Vedoucí pracovníci dále řešili organizační záležitosti na společných jednáních.

Kromě těchto aktivit byly do programu zařazeny i dobrovolná exkurze či komentovaná prohlídka Košic zaměřená na 1. polovinu 20. století vedená Milanem Kolcunem. Navíc se všichni účastníci scházeli v rámci společných obědů, večeří i neoficiálních střetnutí. Následující konsorciální střetnutí se bude konat v říjnu 2019 ve Stockholmu.

Ondřej Jirásek, M.Sc.
vedecko-výskumný pracovník v projekte urbanHIST
Katedra histórie FF UPJŠ

Program stretnutia konzorcia

Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich, ako aj uplynulých projektových aktivitách na konzorciálnej, ale aj miestnej úrovni nájdete na:
www.urbanhist.eu

      

Foto: Mgr. Lukáš Katriňák


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.Študuj na UPJŠ