Prejsť na obsah

Projekt urbanHIST navštívil Stockholm

3minút, 8sekúnd

 

Projekt urbanHIST (EK-H2020-MSCA) vstoupil již do čtvrtého roku své implementace. V měsíci říjnu se konali hned dvě významné mezinárodní aktivity – ve dnech 21. – 23. října 2019 v pořadí již druhá vědecká konference zastřešovaná projektem pod názvem „Interpretace evropského urbanismu 20. století“ a ve dnech 24. 26. října 2019 pravidelné půlroční střetnutí konzorcia urbanHIST pod názvem Network-Wide Workshop Week VI. Obě střetnutí se odehráli ve Stockholmu a zúčastnili se jich i členové projektového týmu urbanHIST na UPJŠ v Košicích.

Druhá urbanHIST konference se konala ve Wenner-Gren Center ve Stockholmu ve dnech 21. – 23. října 2019. Na organizaci se podíleli 4 univerzity zapojené do projektu urbanHIST, včetně UPJŠ. Program konference se skládal ze 4 hlavních přednášek, 3 diskusních panelů, 13 tématických sekcí a společenských aktivit. Konference na téma “Interpretace evropského urbanizmu 20. století” se z velké části organizačne opírala o urbanHIST doktorandy, kteří zde zároveň prezentovali výsledky svého výzkumu. Jednotlivé sekce byly navrženy doktorandy, kteří jim společně s expertem na dané téma předsedali.

Hlavními přednášejícími byli prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková z Historického ústavu Slovenské akademie věd a z Fakulty architektúry STU Bratislava, prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. z Univerzity Karlovy v Praze, prof. Sasha Tsenková z University of Calgary a prof. Stephen V. Ward z Oxford Brookes University. Výběr těchto osobností svědčil o výzkumných zájmech konference a celého projektu urbanHIST. Diskuzní panely představovali spojení mezi ústředním motivem urbanHIST projektu a místem konaní konference. Dva z nich tematizovali přehlíženou historii plánování evropských periferií a rozebírali rozmanitost různých výzkumných tradic týkajících se historie města a jeho plánování. Třetí diskuzní panel vedený partnerskými organizacemi projektu – ArkDes (The Swedish Centre for Architecture and Design) a Boverket (Swedish National Board of Housing, Building and Planning) – byl zaměřen na mezery ve výzkumu udržitelného rozvoje měst ve švédském plánovacím diskurzu. V rámci tématických sekcí konference pak přednášelo téměř 60 účastníků ze 4 kontinentů, což svědčí o mezinárodním zájmu o program a jeho oblasti výzkumu.

Po konferenci následoval urbanHist Network-Wide Workshop Week VI (NWWW VI), který se konal v hotelu Hilton Hotel Slussen ve Stockholmu ve dnech 24. – 26. října 2019. Zahrnoval organizační schůzky doktorandů, místních ředitelů a koordinátorů projektu či dozorčí rady projektu. Poté se jako obvykle konaly konzultační schůzky mezi doktorandy a jejich supervizory za účelem diskuze o pokroku ve výzkumu a nastavení dalších kroků. Hlavní část NWWW zahrnovala 3 workshopy zabývající se aplikačním tréninkem, kariérními možnostmi a obhajobou dizertačních prací, a přednášku o bytové politice Evropské unie prezentovanou Jan-Evert Nilssonem z Blekinge Institute of Technology v Karskroně. Součástí programu byly i společenské akce. Další NWWW se bude konat v únoru 2020 ve Valladolidu ve Španělsku.

Ondřej Jirásek, M.Sc.
Vědecko-výzkumný pracovník v projektu urbanHIST
Katedra historie FF UPJŠ

Program střetnutí konzorcia

Podrobnější informace o probíhajících, jako i uplynulých projektových aktivitách na konzorciální, ale i místní úrovni najdete na: www.urbanhist.eu

Foto: Ebba Högstöm, Katarína Hajduková


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.Študuj na UPJŠ